TEST máy bay rải dây trước khi bàn giao tại điện gió quản trị

Test máy bay rải dây trước khi bàn giao tại điện gió quảng trị

– DRONE RẢI DÂY 8 CÁNH
– MÁY BAY RẢI DÂY MỒI

 

0